web analytics

All Products of we post on website are in Affiliates Programs like: affiliate-program.amazon.com, www.cj.com, www.linkshare.com, www.gilt.com, or others Shopping Websites Affiliates.

All products and contents or images are from official websites or Authentic Retailer websites.

When you click the url, then you will forward to the official websites or Authentic Retailer websites like: www.amazon.com, or www.gilt.com, where the products are Actually selling at.

There is not any sales happened on our websites.

All “Order Button” or “Images Links” both drive traffic to official websites or Authentic Retailer websites.

We don’t and will not to violation of your copyright and trademark.

If you believe that your copyright in any material has been infringed on our site, please contact us for Notice of Claims of copyright infringement by sending an email to fr.og.jy+copyright@gmail.com. You should provide the following information:

Locate the url of your product at our website.

Identify the copyrighted work that you claim has been infringed;

Identify the material on our site that you claim is infringing, with enough detail so that we may locate it on the site, (url is the perfect way to locate it.);

Provide your address, telephone number, and e-mail address;

Upon receiving and verifying the validity of your complaint, we may remove content that you allege infringes your copyright in 48hours.

All other trademarks, product names, designer names and company names are the property of the respective owners as identified herein, and reference thereto does not suggest any affiliation or endorsement by those respective owners.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van trendsnl.com ( “Voorwaarden”)

Het volgende beschrijft de bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op uw toegang en gebruik van de trendsnl.com website.

DOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE trendsnl.com site gaat u akkoord DOOR DEZE VOORWAARDEN en zich houden TE GAAN MET ALLE van de regels en BELEID SET HIERIN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GA NIET IN DE trendsnl.com WEBSITES. trendsnl.com levert haar diensten ONDER de volgende voorwaarden:

Door het gebruik van trendsnl.com diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Lees ze aandachtig door.
I. Algemene bepalingen

1. trendsnl.com Inc., (hierna “trendsnl.com”) bezit, beheert en controleert de trendsnl.com website (de “Site”).

trendsnl.com biedt eindgebruikers ( “Gebruikers”) met gratis informatie met betrekking tot producten die voor de aankoop van derden ( “Affiliate Winkels”) op de Site (de “dienst”) en, onder andere, de mogelijkheid om te assembleren en te bespreken geselecteerde informatie en om te verhuizen naar de websites van de Affiliate Shops ‘om de producten, hun beschikbaarheid, hun huidige prijzen verder te verkennen en om aankopen bij Affiliate Shops maken. trendsnl.com verkoopt geen producten. Afdelingen I en II van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle gebruikers van de dienst. Sectie III is van toepassing op Gebruikers die de leden van de trendsnl.com Gemeenschap. ( “Leden” en “de Gemeenschap”)

2. In aanmerking te komen te gebruiken en / of registreren op de site.

De Site, service en Gemeenschap zijn niet bedoeld voor gebruikers onder de leeftijd van 13, en alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen zich inschrijven op de site. trendsnl.com verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers onder de leeftijd van 13. Een dergelijke Gebruikers worden uitdrukkelijk uitgesloten van het gebruik van de service, van het indienen van hun persoonlijk identificeerbare informatie aan ons verboden, en van het registreren als lid.

Gebruikers akkoord andere personen, valse informatie niet te verstrekken en niet te vertrouwen op de identiteit of identificatie van andere gebruikers op de site getoond omdat trendsnl.com heeft geen middelen om de ware identiteit van geregistreerde gebruikers te verifiëren in dienst niet na te bootsen.

3. Eigendomsrechten

De Digital Millennium Copyright Act (de “DMCA”) voorziet in een beroep voor auteursrechthebbenden die geloven dat materiaal dat op het internet inbreuk maakt op hun rechten uit hoofde van de Amerikaanse auteurswet. Als een persoon in het vertrouwen dat het materiaal op de site inbreuk maakt op zijn auteursrecht gelooft, kan hij (of zijn gemachtigde) sturen trendsnl.com een ​​bericht met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe geblokkeerd, door te schrijven naar

Neem contact met mij op de bodem vorm, zal ik antwoord zo snel mogelijk.

Deze kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden; (B) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken); (C) de identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of het voorwerp van de inbreukmakende activiteit, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om trendsnl.com in staat te stellen het materiaal te lokaliseren op de site; (D) de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (E) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk. Kennisgevingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke eisen opgelegd door de DMCA; zie http://www.loc.gov/copyright voor details. trendsnl.com suggereert dat mensen die geloven dat hun auteursrechten geschonden zijn een juridisch adviseur te raadplegen voordat het indienen van een aankondiging. Er kunnen boetes voor valse claims onder de DMCA.

Gebruikers hierbij erkennen dat bedrijfsnamen, handelsmerken, logo’s en / of productnamen op de site zijn beschermd door de wet en kan worden ingeschreven, ten behoeve van de Affiliate Shops, hun leveranciers en trendsnl.com. Gebruikers erkennen verder dat trendsnl.com is de eigenaar, in het kader van de Verenigde Staten en het internationale recht, van de intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp patenten, octrooien, copyrights, domeinen en handelsmerken voor de inhoud, beeldscherm, configuratie, de onderliggende code, compilatie en de samenstelling van de site en de Gemeenschap, met uitzondering van de inhoud die door derde partijen en de leden die, al dan niet, gezamenlijk eigendom van of in licentie gegeven aan, trendsnl.com, en wie kan of mag niet worden, aangesloten bij, verbonden of gesponsord door trendsnl.com. Bovendien, afbeeldingen, logo’s, pagina headers, knoppictogrammen, scripts, en namen dienst in of ter beschikking gesteld via de site, waaronder de Gemeenschap, zijn handelsmerken of trade dress van trendsnl.com in de VS en andere landen. trendsnl.com’s handelsmerken en kleding mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst dat is niet trendsnl.com’s, op een manier die waarschijnlijk tot verwarring bij de klanten of op enige wijze die diskrediet trendsnl.com of haar gebruikers. trendsnl.com wijst elke eigendom van auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, keurmerken, groep merken, ontwerp patenten, domeinen en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site verschijnen en maakt deel uit van derden, waaronder maar niet beperkt tot de Affiliate Shops. In het geval van een bezorgdheid over inbreuk op, of bruikbare verwarring met, zoals de rechten van derden, meldt trendsnl.com onmiddellijk contact opnemen met:

Neem contact met mij op de bodem vorm, zal ik antwoord zo snel mogelijk.

Gebruikers overeen dat zij toegang krijgen tot en / of gebruik maken van de site en / of de inhoud op de site voor hun eigen persoonlijk gebruik alleen, en zal geen toegang tot en / of gebruik maken van de site voor commerciële doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van trendsnl.com .

4. Prijzen vermeld op de site

trendsnl.com streeft ernaar om ervoor te zorgen, maar garandeert niet dat de door trendsnl.com heeft in haar productpagina en weergegeven op de site prijzen zijn huidige. Echter, door het gebruik van deze site, de gebruiker erkent dat de prijzen worden bepaald, en vaak veranderd, door Affiliate Winkels en dat de werkelijke aankoopprijzen kunnen afwijken van die vermeld op de site. De Gebruiker erkent verder dat in het geval van een conflict tussen de prijs vermeld in de productpagina op de site en de beursgenoteerde door een Affiliate Shop op de website prijs, de aankoopprijs van een product is de prijs die vermeld door de Affiliate Shop. Gebruikers erkennen dat trendsnl.com prijzen niet omzetbelasting bevatten. Sales belasting zal worden bepaald door het verzendadres van de orde ”

Gebruikers erkennen dat trendsnl.com niet bijgewerkt productpagina (inclusief prijzen) op de site in real time. Gebruikers erkennen dat trendsnl.com doet geen uitspraken over de beschikbaarheid van producten, en dat de producten op de Site niet langer beschikbaar voor aankoop van een affiliate Shop op het moment van de omleiding van een gebruiker naar de website van de Affiliate Shop kan zijn.

Gebruikers beloven niet te publiceren op de site, met inbegrip van de gebieden van de Gemeenschap, onjuiste informatie over de producten getoond op de site en hun prijzen en beschikbaarheid.

5. AFWIJZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Bepaalde functies, functionaliteit en / of inhoud die op of via de site kan worden gehost, toegediend, uitvoeren of anderszins deelgenomen door derden, waaronder maar niet beperkt tot, onze affiliate winkels. Deze derde partijen kunnen eisen dat gebruikers akkoord gaat met hun voorwaarden, contracten, overeenkomsten en / of regels. Naleving van een dergelijke aanvullende voorwaarden, contracten, overeenkomsten en / of regels is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, en zal geen effect hebben op de voortdurende verplichting van de gebruikers te voldoen aan deze voorwaarden hebben. trendsnl.com wijst uitdrukkelijk elke en alle aansprakelijkheid in verband met het handelen of nalaten van deze derden.

We proberen trendsnl.com houden, bug-vrij en veilig, maar u het te gebruiken op uw eigen risico. Gebruikers erkennen dat zij gebruik maakt van de dienst op eigen risico. De dienst wordt geleverd “as is”, “met alle fouten” en op een “as available” basis, en trendsnl.com hierbij uitdrukkelijk wijst alle verklaringen, garanties, en garanties, expliciet en impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, titel, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garantie, voorwaarde, garantie of verklaring, hetzij mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid of volledigheid van alle inhoud daarin opgenomen of die door ons of de dienst. trendsnl.com geen vertegenwoordiging, garantie of garantie dat de toegang tot de site en / of communicatie of berichten tussen trendsnl.com en de gebruikers / leden zullen onafgebroken, permanent, tijdig of foutloos zijn, of dat er geen fouten, vertragingen , onnauwkeurigheden, fouten of omissies of verlies van de verzonden inhoud, of dat er geen software uitschakelen van apparaten, tijdbommen, virussen, wormen, insecten, of inrichtingen of gebreken van soortgelijke aard worden verzonden op of via de service en trendsnl.com zal niet aansprakelijk in het geval van een dergelijke gebeurtenis.

trendsnl.com is niet verantwoordelijk voor onvolledige, onjuiste, verloren, vertraagde, late, verkeerd geadresseerde, onleesbare, beschadigde, onleesbare, onbestelbare of onvolledig ontvangen mededelingen of berichten tussen trendsnl.com en de gebruikers om welke reden dan ook op grond van hardware, software , browser, netwerk, communicatie falen van het systeem, storing, vertraging, of congestie, of een incompatibiliteit op onze servers of elders, of voor enige andere technische problemen, elke vorm van actieve of passieve filtering door de computer van een gebruiker, mobiel of een ander apparaat of toegangspunt provider, onvoldoende ruimte op de computer van de gebruiker, mobiel of een ander apparaat of account of andere oorzaken of een combinatie daarvan.

trendsnl.com is niet aansprakelijk voor de gebruikers of derden voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade of punitieve schade die zou zijn geleden die voortvloeit uit deze voorwaarden, de service, de locatie, de gemeenschap, de verkoop of de aankoop direct of indirect via de website, het gebruik of misbruik van goederen, producten en / of diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud, het vermogen om de gebruiker of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, te bezoeken en / of gebruik maken van de dienst, met inbegrip van schade aan de computer van een gebruiker, mobiel of andere apparaat of voor software uitschakelen van apparaten, tijdbommen, virussen, wormen, insecten, of inrichtingen of gebreken van vergelijkbare aard zouden zijn verkregen van de dienst, van een gebruiker toegang, visitatie en / of het gebruik van, of het vertrouwen op, de dienst of een van de goederen, producten, diensten en / of inhoud beschikbaar op of via de dienst, ongeacht de aard van de vordering of de aard van de oorzaak van de actie, zelfs als trendsnl.com is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade . Als u een inwoner van Californië, afstand doen van je california burgerlijk wetboek §1542, die zegt: een algemene introductie is niet van toepassing op claims die de schuldeiser niet weet of vermoedt dat er in zijn voordeel ten tijde van het uitvoeren van de release, die, indien bekend door hem moeten wezenlijk hebben beïnvloed zijn schikking met de schuldenaar. In geen geval zal trendsnl.com betaalt geen bedrag van de schadevergoeding voor elke gebruiker voor enige vordering die voortvloeit uit deze voorwaarden.

trendsnl.com is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens van gebruikers door derden, zoals door hackers.

DEZE AFWIJZING VAN GARANTIE EN beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten trendsnl.com’s en die van de USER.

SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade. DEZE VOORWAARDEN NIET ONDER DE WETTEN VAN DEZE STATEN, MAAR VOOR ZOVER EEN CLAIM daarin gebracht trendsnl.com’S AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Gebruikers garandeert u de inhoud te gebruiken op een legale manier en om nooit te uploaden, publiceren of te verspreiden via de site van derden materiaal zonder toestemming van deze derde partij, in het bijzonder, maar zonder beperking, materiaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en handelsmerken, of materiaal dat mededingingswetgeving zou schenden.

Voor zover wettelijk is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van trendsnl.com en de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot € 100 als schadevergoeding redelijkerwijs te verwachten om te compenseren voor de schade die door een van de partijen of het bedrag dat u trendsnl.com in de afgelopen twaalf hebben betaald maanden, in het geval dat deze beperkingen van de aansprakelijkheid zou falen.

6. uitvoerbaarheid, bedoeld LAW

Deze Algemene Voorwaarden alsmede eventuele claim die kunnen ontstaan ​​tussen trendsnl.com en alle gebruikers worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in het kader van in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder verwijzing naar zijn keuze van de wettelijke bepalingen en verdragen. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de US District Court voor het Southern District van New York of de toestand hof van de staat New York in Manhattan. De gebruiker en trendsnl.com elkaar komen overeen dat alle geschillenregeling zal worden uitgevoerd alleen op individuele basis en niet in een klas, geconsolideerde of vertegenwoordiger actie. Als een deel van deze Term voorwaarden is om welke reden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden aangetast en hetzelfde blijft van kracht.

7. VRIJWARING EN GEDRAG

Als iemand brengt een vordering trendsnl.com met betrekking tot uw acties, inhoud of informatie op de site, met inbegrip van de Gemeenschap, zal u vergoeden en vrijwaart ons tegen alle schade, verlies en kosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) in verband met een dergelijke vordering. Hoewel we de regels voor de gebruiker gedrag, hebben we geen controle of handelingen rechtstreeks gebruikers op de site, met inbegrip van de Gemeenschap, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie van gebruikers te verzenden of te delen op trendsnl.com. trendsnl.com is niet verantwoordelijk voor eventuele beledigend, ongepast, obscene, illegale of anderszins aanstootgevende inhoud of informatie van een gebruiker kan tegenkomen op de site, met inbegrip van de Gemeenschap. trendsnl.com is niet verantwoordelijk voor de houding, online of offline, of een gebruiker van de site, met inbegrip van de Gemeenschap.

8. COMMUNICATIE

Wanneer een gebruiker gebruik maakt van elke trendsnl.com Site, Dienst of de Gemeenschap, of stuurt e-mails naar ons, is de gebruikershandleiding elektronische communicatie met ons. U stemt ermee in de communicatie elektronisch te ontvangen van ons. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze site of via de Dienst of in de Gemeenschap. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk.

9. LICENTIE EN BEPERKINGEN

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Algemene Voorwaarden, trendsnl.com verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de trendsnl.com Site, met inbegrip van de Gemeenschap . Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van elke trendsnl.com dienst, of de inhoud ervan op te nemen; elke verzamelen en het gebruik van een product, beschrijvingen, of prijzen; enige afgeleide gebruik van trendsnl.com Dienst of de inhoud ervan; elke downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie gereedschappen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden en bewaard door trendsnl.com of haar licentiegevers, Affiliate Winkels, leden, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden, of andere content providers. Nee trendsnl.com dienst, noch een deel ervan, mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van trendsnl.com. U mag geen frame of framing technieken om enig handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) van trendsnl.com omsluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere verborgen tekst met behulp van trendsnl.com naam of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van trendsnl.com gebruiken. Je mag geen misbruik maken van de trendsnl.com Services. U mag de trendsnl.com Services alleen toegestaan ​​door de wet te gebruiken. De door trendsnl.com verleende licenties beëindigen indien u niet voldoet aan deze voorwaarden.
II. Gebruik van trendsnl.com Site

1. trendsnl.com geeft informatie voor gebruikers over de producten en websites van de Affiliate Shops ( “productpagina”) op de Site. Deze productpagina is om trendsnl.com verstrekt door de Affiliate Shops. trendsnl.com en de Affiliate winkels zijn onafhankelijke contractanten die at arm’s length hebben gecontracteerd met elkaar, en niet partners of joint venture. trendsnl.com en affiliate winkels exploiteren van hun respectieve bedrijven en websites zelfstandig te allen tijde.

2. trendsnl.com is niet verantwoordelijk voor websites zijn Affiliate Shops ‘of web content, noch website of web content enige andere derde partij om (via een link of anderszins) op de site wordt verwezen. weergave van de productpagina trendsnl.com’s vormt geen goedkeuring van dergelijke producten, Affiliate winkels of hun websites vormen.

3. trendsnl.com behoudt zich het recht voor om hoe het toont productpagina en via haar website op elk moment toe te voegen, te verwijderen of op te schorten overdracht van dergelijke productpagina, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.

4. Producten weergegeven of binnen productpagina beschreven op de site zijn Affiliate Shop producten, niet trendsnl.com producten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst aangeboden door trendsnl.com, en geen voorwaarden of bepalingen van Affiliate Winkels opgelegd aan gebruikers vormen. Aankoop van de weergegeven binnen de productpagina op de site producten is een aankoop bij de Affiliate Shop en vormt een transactie tussen de Affiliate Shop en de gebruiker alleen.

5. Indien een gebruiker klikt op de productpagina op de site, zal de gebruiker worden doorgestuurd naar de website van een Affiliate Shop aanbieden van de desbetreffende product. Voordat een gebruiker een aankoop van de Affiliate Shop website, dient de gebruiker te controleren informatie over het product aan te schaffen met de Affiliate Shop, met inbegrip van de aankoopprijs en de beschikbaarheid van het product.

6. de Affiliate Shop aanbieden van de desbetreffende product zullen hun producten ‘prijs, kleur, grootte, de scheepvaart polocy of andere inoformation veranderen, ik kan niet offen bijhouden van hen, kost het te veel server cpu. dus, staat u mij medelijden met die bugs.

PS.

Neem contact met me, als je goede producten, Geef mij uw data feeds, of pas uw websites, zal ik uw producten toevoegen aan mijn website, of je stuur me je idee. Ik zal ze op mijn website te publiceren, zal het Drvie u ton trafieken, alleen valute coustumers trafieken, het is mijn eer om uw bedrijf te helpen! Neem contact met mij op dit formulier!

DE

laatste, ik ben goed in SEO, als je wilt bieden me een baan (of freelance job :), maar ook contact met mij op! (Ik ben vaak druk, maar echt wilt krijgen contact wereld, dus geef me wat groot werk, nietwaar?)

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha